Zaradi dotrajanosti pohodne ravne strehe je bilo smiselno sanirati oz. na novo zaščititi objekt pred vodo in sicer pred obnovo telovadnice spodaj.